I fokus

Närvaro i Qigong

Sommaren pågår för fullt med varma dagar fulla med bad och återhämtning. Qigongen i min trädgård är till ända och efter de 10 tillfällena känner jag mig mer närvarande än någonsin. Att leda i närvaro ses inom psykosyntesen som syntesen mellan engagemang och obundenhet. Jag leder med fokus på gruppens förmåga och tempo samtidigt som jag lämnar utrymme att låta gruppmedlemmarnas själva hitta sina sätt. Om jag är för engagerad kan det hända att jag tar över och låter mitt eget sätt att utföra qigongen gå före deltagarnas förmågor. Om jag är för obunden dvs. använder min förmåga att släppa taget och lämna över qigongprocessen till de som deltar kan det resultera i att jag inte bidrar tillräckligt för att processen ska gå vidare. Det gäller för mig att hitta ett läge där jag har tillgång till båda dessa kvaliteter så att alla känner att jag är närvarande. 

Hur är du när du är med andra, vilken av dessa kvaliteter stämmer mest in på dig?

IMG_3217


Kurs: Livshjulet - Insikter och utveckling

Träffar i Trosakyrkans församlingshem varannan tisdag start 25/8 sedan 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11 och avslutning 17/11 kl.18.30-19.30.

Vid sju tillfällen kommer vi steg för steg gå igenom vad vi vill ha med i vårt livshjul och vad vi kan göra för att närma oss det som känns attraktivt, vitalt och viktigt i våra liv. Vid varje tillfälle utgår vi från vår nuvarande situation och sätter fokus på vår egen roll och hur vi kan agera. Vi skapar förståelse och utgångspunkter med hjälp av frågeställningar och diskussioner.

1. Livshjulet – Egen tid/fritid                                                                                                                 

Vad känns vitalt och viktigt för dig vad det gäller egen tid? Vad skulle detta betyda för dig om du förde in mer av det i ditt liv?

2. Livshjulet - Hälsa

Vad tycker du är viktigt för att ta hand om dig själv och må bra?

3. Livshjulet – Personlig utveckling

Vad värdesätter du inom området lärande, undervisning eller utbildning? Vad innebär det för dig att utvecklas?

4. Livshjulet – Kärlek/partner

Vilken typ av relation vill du bygga?

5. Livshjulet – Familj/vänskapsrelationer

Vad är viktigt för dig gällande relationer till familj, vänner och socialt liv? Vad vill du få ut av dina relationer?

6. Livshjulet – Föräldraskap

Vilken typ av förälder skulle du vilja vara? Vilken typ av relation vill du skapa med dina barn?

7. Livshjulet – Jobb/karriär

Vad värdesätter du i ditt arbete? Vad skulle göra arbetet mer meningsfullt?

 

Ledare: Anna Lindstén- coach i psykosyntes, förskollärare, hälsoutvecklare.

Mia Hellqvist- pedagog, barnledare, ansvarig för barn- och familjeverksamheten.

Anmälan sker till Mia Hellqvist 0156-529 37 eller maria.hellqvist@svenskakyrkan.se

IMG_3395