I fokus

Närvaro i Qigong

Sommaren pågår för fullt med varma dagar fulla med bad och återhämtning. Qigongen i min trädgård är till ända och efter de 10 tillfällena känner jag mig mer närvarande än någonsin. Att leda i närvaro ses inom psykosyntesen som syntesen mellan engagemang och obundenhet. Jag leder med fokus på gruppens förmåga och tempo samtidigt som jag lämnar utrymme att låta gruppmedlemmarnas själva hitta sina sätt. Om jag är för engagerad kan det hända att jag tar över och låter mitt eget sätt att utföra qigongen gå före deltagarnas förmågor. Om jag är för obunden dvs. använder min förmåga att släppa taget och lämna över qigongprocessen till de som deltar kan det resultera i att jag inte bidrar tillräckligt för att processen ska gå vidare. Det gäller för mig att hitta ett läge där jag har tillgång till båda dessa kvaliteter så att alla känner att jag är närvarande. 

Hur är du när du är med andra, vilken av dessa kvaliteter stämmer mest in på dig?

IMG_3217