I fokus

Dessa coronatider...

Sedan Folkhälsomyndigheten den 29 oktober gått ut med nya skärpta allmänna råd i flera av Sveriges regioner, väcks återigen frågan hur jag ska tänka och agera. Råden gäller ca 3 veckor framåt (olika datum i olika regioner) men kan förlängas. 

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra och som inte är medicinskt motiverat. 

Utifrån dessa allmänna råd, tolkar vårt förbund, Kroppsterapeuterna, det som att man gör en egen bedömning om behandlingen är av karaktären medicinskt motiverad. 

Var och en måste alltså själv ta ställning till hur man väljer att driva sin verksamhet i den situation som råder. 

Då jag i mötet med er kunder vet att verksamheten spelar en stor roll för er hälsa kommer jag fortsätta hålla öppet. Det är kanske viktigare än på länge med tanke på att många av de jag möter är extra spända på grund av pandemin i form av stress och sämre arbetsställningar vid hemarbete. Om jag kan jag hjälpa er avlastas även sjukvården med de besök som jag kan avhjälpa. 

Precis som tidigare under pandemin gäller givetvis att jag arbetar under beaktande av strikta hygienregler: 

  • handtvätt före och efter varje kund, 
  • decinficering av alla ytor som kund och jag berört,
  • att vid ankomst till mottagningen ta handsprit som finns tillgänglig, 
  • i största mån massera kunderna när de ligger på mage vilket innebär att vi aldrig har ansiktena nära varandra, 
  • avbokar om jag känner mig det minsta sjuk, och att mina kunder avbokar om de inte är helt, helt friska

Humor är alltid en spänningslösare, klicka på länken. (OBS! ej medicinsk massage )

#mce_temp_url#