Stressreducering

Hur vi kan göra stressen till vår vän. Vi kan möta stressen på ett bra sätt genom att ändra inställningen till den. Stressen är bara dålig för dig om du tror att den är det. Hur du tänker och agerar kan förändra din inställning till stress. När du väljer att se din stressrespons som hjälpsam och när du väljer att socialisera med andra när du stressar skapar du motståndskraft mot negativ påverkan. För alla som vill minska spänningar i kroppen och förbättra sin hälsosituation. Detta innefattar personer som redan har en stressproblematik med spänningsbesvär. Det går även att gå kursen i förebyggande syfte.

Så går det till:

Varje kurstillfälle innehåller både teoretiska och praktiska moment samt hemuppgifter. De teoretiska momenten omfattar stressteori, stresshantering och genomgång av den teoretiska bakgrunden till avspänning och mental träning. De praktiska momenten omfattar kroppskännedoms- andningsövningar och träning av olika spänningsreducerande tekniker.

Effekter:

  • Du blir medveten om olika spänningsnivåer i kroppen. 
  • Bättre återhämtning
  • Ökad fokusering
  • Ökad lyhördhet för kropp och själ
  • Avspänningsträning har dokumenterats i omfattande forskning och har kunnat påvisa goda effekter vid bl.a. spänningshuvudvärk, muskel­spänningsbesvär, sömnbesvär, hypertoni, magkatarr, tiks och allergiska reaktioner.

Priser:

- Stresshantering/avspänningskurs     6ggr á 1 tim / 4100 kr.

För företag- kontakta oss för ett offertförslag.

Skicka ett mail om du är intresserad av att boka denna kurs till en grupp/företag/event osv.