Livsstilsförändring ”Samla kraften”

Kost – Motion – Återhämtning

Ge dig själv en möjlighet att få bättre hälsa. Öka chansen att lyckas med förändringen - utgå från helheten i din nuvarande livssituation. Hur kan du göra hälsosamma förändringar och hitta motivationen?

Genom att kartlägga dina beteenden och hitta sätt som befrämjar hälsan kan du med en inlärningsmodell i flera steg ändra beteendemönster och få ett ökat välmående. En hälsosatsning är en investering i framtiden. För dig som vill förbättra din hälsosituation så att de faktorer som påverkar hälsan kommer i ökad balans. Detta innefattar personer som befinner sig i alla stadier av förändringsprocessen dvs. förnekelse-, begrundande-, förberedelse-, handlings-och bibehållande stadiet.

Min 8 - Max 10 pers/grupp. Kursen är upplagd på 10 tillfällen à 1½ timme. Utöver dessa tillkommer ett starttillfälle med information om upplägg och peppning.

Så går det till:

Varje kurstillfälle innehåller både teoretiska och praktiska moment samt hemuppgifter. De teoretiska momenten omfattar kost, motion och mental återhämtning och ger ökad förståelse för hur det påverkar kropp och psyke. De praktiska momenten omfattar olika prova på aktiviteter med lärarledda instruktioner. Stor vikt läggs på individuella förändringsbeslut och uppföljning av dessa. Du äger förändringen men får ett stöd från coachen och gruppen. Du får vägledning i förändringsprocessen. 

Effekter:

  • Ökad kunskap om hur kost, motion och återhämtning påverkar dig i vardagen
  • Ökad medvetenhet om dina drivkrafter 
  • Ökad förståelse för hur du hanterar möjligheter och utmaningar
  • Med individuella skräddarsydda insatser arbetar du målfokuserat för bättre upplevd hälsa
  • Kursen strävar mot långsiktiga, hållbara resultat

Priser:

Kontakta oss för ett offertförslag.

Skicka ett mail om du är intresserad av att boka kursen till en grupp/företag/event osv.

gamla vägar bild blueberry-2350367__480 återhämtning bild